Olika typer av hovröta och hur man behandlar det

Här nedan presenteras några olika former av hovinfektioner och hur man behandlar dem utan att förvärra situationen på lång sikt

Ju bättre struktur och form som hästens hovar har, desto bättre är det för hela hästens välmående. Detta är numera en väletablerad sanning hos de flesta. Även om många hovinfektioner inte direkt påverkar hästens hälsostatus, så kan de dock påverka den indirekt – hovinfektioner påverkar hovens struktur och stabilitet, vilket i sin tur kan leda till hältor, smärta, nedsatt prestationsförmåga, ökad skaderisk, hältor och andra följdproblem. Tyvärr så är det många av dessa åkommor som, bortsett från mycket uppenbar röta, kan riskera att gå oupptäckta och obemärkta av såväl ägare/skötare som hovslagare.

Här är en snabb genomgång av de vanligaste hovinfektionerna, som trivs i hovar med försämrad kvalitet, och i anaeroba (syrefattiga) miljöer såsom t.ex i stallmiljö eller leriga hagar.

Strålröta

-en svamp- och bakterieinfektion som i huvudsak orsakas av Spherophorus neaophorus Fungus. Det orsakar att svart “gojs” bildas på och runt strålen, som kan bli väldigt flikig och full av “ådror” och håligheter där bakterierna kan äta sig inåt. Detta kan i allvarligare fall även sprida sig ut över sulan. Röta kan även leda till hälta i mycket svåra fall och rötan bryter ner sulvävnad vilket orsakar förtunnande av hovsulan vilket i sin tur kan öka risken för blödningar i lamelläderhuden, hovbölder och andra hov infektioner. Man känner igen röta i ett tidigt stadium på den skarpa lukten av förruttnelse. Så ta för vana att gräva djupt ner  i strålfårorna på din häst och lukta på hovkratsen!

Signalement: Svart “gojs” som täcker strålen och i sprickor på sidorna, ostliknande lukt, svart-ådrigt utseende på sulan.

White Line Disease (WLD) /hålväggar

Den inre vita delen av hovvväggen blir infekterad med anaerobisk svamp, bakterier och till och med virala patogener som orsakar en separation i vita linjen. Mikroorganismerna brukar oftast börja med att tränga sig ner i den inre opigmenterade delen av hovväggen, som är lite mjukare än den yttre hovväggen. När de har ätit sig ner en bit och mjukat upp hornet ytterligare så tillåter detta att smågrus och stenar lättare kan tränga in och orsaka större hål i vita linjen och lamelleranden. Detta kan då leda till hålväggar. Fickorna blir djupare och bredare och bakterierna kan tränga ner längre in i hoven. Där skapas syrefattig miljö som dessa bakterier och svampar älskar. WLD kan orsaka synlig hälta när den börjar bli djup och försvagar hornstrukturen. En WLD-angripen hov kan det vara svårt att få sömmen från hästskon att sitta fast i utan att att spricka och bli ännu mera infektionsbenägen. När WLD bakterierna etablerat sig i tåspetsen så brukar man kalla detta för “Seedy toe”.

Signalement: Områden med svart eller grått på insidan av hovväggen (under skon om hästen är skodd), smuts eller grus i vita linjen/lamellranden och ett krit-aktig utseende på den inre hovväggen. Igen, använd näsan – en mildare lukt än röta. Påbörjan till WLD brukar se ut som små sprickor i vita linjen. Om du ser dessa små “streck” så är det en varningssignal om att WLD börjar få fäste.

På bilden nedan så kan man se små sprickor som börjar i den inre vita hovväggen – så ser ofta påbörjan till WLD ut. Håll utkik efter dessa tidiga varningssignaler.

 

Djup mittstrålfåra/(Strålröta)

Mikroorganismer infekterar mittstrålfåran eller klyftan i ballområdet. Den här formen av strålröta påminner om den förstnämnda formen av röta längre upp i texten. Men skillnaden är att den här typen av röta befinner sig i en djup klyfta mellan ballarna, eller i mittstrålfåran. Den här klyftan blir sedan djupare på ett liknande sätt som vid WLD, blir fylld med smuts, och blir mer infekterad när bakterierna äter sig längre och längre ner i strålen. Den här sprickan kan orsaka smärta (som manifesteras i försämrad prestationsförmåga, kortare steg och “tassighet” på olika underlag, eller att hästen landar med tån först i marken, och kan bli mer snubblig). Infektionen kan sprida sig hela vägen in till den elastiska putan och då orsaka kraftig hälta. Tyvärr är det relativt vanligt att hästar går runt med sådan här typ av infektion under lång tid, obehandlat. Om de går skodda så kan symptomen “döljas” lite under skon, men vid palpering av strålen på djupet så visar ofta hästarna smärt-reaktioner. En trång stråle/ball med djup klyfta i mitten är det tidigaste varningstecknet  – detta åtgärdas med hjälp av en duktig hovslagare som kan korrigera hovformen korrekt. Hoven ska INTE behöva se ut på detta vis! Det är inte bara stor risk för infektion i strålen, det är också ett tecken på att hoven belastas felaktigt, och kan leda till andra muskulära problem/belastningsproblem, och i värsta fall strålbenshälta längre fram i tiden. Hovens stötdämpning sitter i strålen och den ska tåla belastning när hästen landar på hoven. En god hovform är av största vikt för hästens stötdämpningsförmåga och är en av de viktigaste skadeförbyggande åtgärder man kan göra.

Signalement: Svampig region i mitten av strålen/ballområdet som bildar en djup trång klyfta  där man kan sticka ner en hovkrats. Ofta i kombination med tunn och ihopklämd stråle, och ihopklämda trakter/upptryckta ballar. (Ihopklämd trakt är ofta själva grundorsaken som skapar grogrund för detta, och beror på felaktig skoning/hovvård över längre tid och bör korrigeras. Bilden nedan uppvisar tecken på klämda trakter)

 

Att behandla hovinfektioner

Det är här som hästägare ofta blir vilseledda att använda “quick-fix” metoder som i det långa loppet kommer att innebära en åter-infektion. Att förebygga, är alltid bättre än att behandla – en stark välformad hov med tjock och hälsosam vävnad lämnar mycket mindre möjligheter för att bli invaderad av mikroorganimer. Därför är det jätte viktigt att man tänker förebyggande på hov-hälsan samtidigt som man behandlar infektionen.

Vanliga behandlingar, speciellt för röta, fokuserar enbart på att döda svampen och bakterierna i hoven. T.ex starka produkter som tjära, thrush-buster och andra giftiga preparat. Men ofta är dessa behandlingar så extremt starka att de även dödar och börjar bryta ner levande friskt hornmaterial. Bakterier och svamp älskar detta då de livnär sig på död vävnad så även om infektionen dödas initialt med denna starka behandlingen så är det normalt att den blossar upp igen väldigt snabbt och då blir mycket värre.

Det optimala tillvägagångssättet för att behandla dessa infektioner består av följande:

a) Tillgodose en hälsosam miljö Håll hästens hovar långt bort ifrån lera, urin och avföring. Anaeroba mikroorganismer älskar syrefattig fuktig miljö. Ett slitande underlag som grus, stenmjöl, sand och liknande håller hovarna torra och hjälper till att exfoliera dött hovmaterial.

b) Döda mikroberna, utan att förstöra frisk hov-vävnad! Använd istället honung, zinksulfat, zinkoxid, silverjoner eller eucalyptusoljebaserade produkter. Alla dessa ingredienser har kraftfulla, men “hov-vänliga” antimikrobiella effekter. Jag rekommenderar Red Horse Products produktsortiment för hovvård – de använder effektiva men snälla ingredienser som är zinkbaserade. Hovleran Artimud och Hoofstuff är mina favoriter för att behandla detta! I kombination med en föregående hov-tvätt med antingen Sole Cleance eller Silvetrasol Thrush Ender för mer aggressiva angrepp, så är det en dunderkur för hovarna. Om det gäller riktigt envisa infektioner så är det en bra idé att göra några “hov-bad” varje vecka där man ställer hovarna i “påsar” som man fyller med t.ex Sole Cleance eller Silvetrasol. Då hinner hoven stå och “dra” en stund i vätskan och tränga upp i alla små skrymslen och vrår ordentligt. Lämplig “Hov-påse” för ändamålet hittar du här!

Om hovarna är mjuka och har “kex-kvalitet” så brukar jag kombinera med “Strong Horn” som också hjälper hornet att återfå styrka och hållfasthet så det inte släpps in nya mikrober i hornet lika lätt. Dessa preparat används till riktigt avancerade behandlingar och är världskända och populära världen över för sin effektivitet.

c) Uppmuntra till hälsosam nytillväxt av hovmaterial för att förhindra åter-infektion. Ingredienserna ovan har också visat sig ge hoven sådan näring att den boostar en sund produktion av nytt starkt hornmaterial till hoven. (Jag skriver om det bl.a i detta inlägg) Om man dessutom applicerar ett fördelaktigt tryck genom att packa in klyftor och sprickor i hoven så stimuleras också en ny horntillväxt från insidan. Om orsaken till rötan är kontraherade trakter/hovballar så kan det vara gynnsamt att sätta på hästen joggingskor med mjuka iläggsulor som t.ex Comfort Pads Soft, 12 mm som skapar ett mjukt men ändå stimulerande stråltryck (efter att man drevat strålrötan med t.ex Hoof Stuff) eftersom detta hjälper blodcirkulationen i hoven vilket ökar horntillväxten och även hjälper till att “öppna upp” trakterna igen. Med rätt balansering och verkning så kan hoven på det viset få en ny förbättrad hovform på några månader. Barfota rehab med hjälp av hovboots och hovstimuleringssulor är något som fler och fler använder sig av. Kontakta gärna en duktig hovvårdare för att få rätt hjälp eller rådfråga oss på Viahov – vi är experter på hovvård och hovboots!

d) Förebygg att smuts och stenar ska kunna tränga in i sprickor och klyftor i hoven, genom att fylla hålrum och sprickor med material som stannar kvar och skyddar. Här är återigen Hoof Stuff ett bra preparat att drev hålväggar och djupare fickor med. Hoof-stuff har en konsistens som är väldigt seg och “fibrig”, som tuggummi ungefär! Den rullar man till små små ärtor och trycker ner i hålrummen. Då kan de sitta kvar i ett par veckor i djupare fickor, och under tiden så bidrar de till att klyftan kan få läka ihop ifred från smuts och bakterier. Här kan du se en video på hur det går till när jag applicerar hoof-stuff i hoven!

e) Rätt hovvård och näring Att verka och trimma hoven för att få bort dött material kommer att hjälpa till att erbjuda en mindre angenäm miljö för mikrober (kom ihåg, mikrober älskar dött, organiskt material!). Korrekt hovform stimulerar till korrekt belastning och balanserat slitage, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för en sund hov. Återigen – hovar med trånga eller understuckna trakter behöver korrigeras så att strålen återigen får rätt belastning. En sund diet med rätt näringsämnen (mineraler och vitaminer, samt probiotika!) kommer att hjälpa till att skynda på horntillväxten och därmed läker hoven snabbare och nya angrepp kan förebyggas. De viktigaste “hovmineralerna” är nog främst Zink och koppar (ja även de andra mineralerna är såklart också viktiga i rätt balans) så försök att hitta ett mineraltillskott som INTE snålar på dessa ingredienser. Att bara ge hästarna hö brukar tyvärr inte räcka idag därför att jordarna har blivit mer försurade och därmed svårare för både växter att ta upp mineralerna, dessutom med konstgödsling så blir det ännu sämre näring i jorden jämfört med naturlig gödsling. Dessutom så är det många mineraltillskott som har fö rmycket järn, och då blir det fel balans och hjälper inte så bra som de borde. Så, tänk på att ge ett bra mineraltillskott. Det får man tillbaka i sunda hovar 🙂

Har du några frågor eller funderingar gällande hovvård eller näring så tveka inte att ta kontakt med oss på Viahov!
Vi är utbildade och erfarna hovvårdare som sysslat med hovvård och bootsutprovning i många år. Vi vet vilka preparat och behandlingar som brukar fungera bra för egenvård hemma i stallet och rekommenderar bara sånt som vi vet fungerar. Läs gärna också recensionerna på våra olika hovvårdsprodukter!

1 svar på ”Olika typer av hovröta och hur man behandlar det

  1. Pingback: Mineraler och hovhälsa | viahovblogg.se

KommenteraAvbryt svar